© 2006 Florest Flooring
All rights Reserved.
Web desinged by
Advance Step

Welcome to Florest Engineered Flooring Site

บริษัท อีไอซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย และ วางแผนการตลาดให้กับสินค้า ที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัทในเครือ ฯ โดยเน้นเฉพาะสินค้าวัสดุก่อสร้างเป็นหลัก เช่น ไม้พื้นระเบียงฟลอเรสท์ ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์ และบานประตู Doric ซึ่งเรามีประสบการณ์ด้านวัสดุก่อสร้าง มานานกว่า 15 ปี ทางบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยนำเอาทรัพยากรธรรมชาติ มาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีในราคาที่สมเหตุสมผล รวมทั้งการบริการหลังการขาย ที่สามารถทำให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพและบริการ